Các mẫu quần tập yoga ống loe, dành cho nữ. Được thiết kế loe rộng hoặc ôm phần trên và loe phần dưới bắp chân, mắt cá chân.


Những mẫu VN và xuất khẩu Mỹ sẽ ghi đúng size, còn những mẫu xuất khẩu Châu Âu thường có size nhỏ hơn Size VN 1 cơ (có chú thích rõ trên từng sản phẩm). Nếu bạn gặp khó khăn trong việc chọn size, hãy liên lạc với chúng tôi qua trang Facebook để được tư vấn!