Các loại bóng tập Yoga và tập Gym, nhiều kích thước với đường kính từ 55cm, 65cm đến 75cm. Bao gồm loại phổ biển (không có gai) và loại massage (có gai).


Bóng tập Yoga có gai và không gai, kích thước 55cm, 65cm và 75cm. Giao hàng trong vòng 1 ngày tại TP.HCM, Hà Nội và TP. Biên Hòa.